Silah Ruhsatı Nasıl Alınır 2020

Silah Ruhsatı Nasıl Alınır 2020
26.02.2020
538
A+
A-

Emniyet veya TSK mensubu olmayanların kullanması kanunen sakıncalı olan büyük ve küçük ölçekli silahlar yasak olmasına bazı prosedürler yerine getirildiği takdirde yasal hale gelmektedir. 21 yaşını doldurmuş sağlık kurul kararıylarıya engeli bulunmayan her birey taşıma ruhsatı hariç silah ruhsatı ve beraberinde yasalarla belirlenmiş silahları temin edebilmektedir. Daha çok erkek çocuklarının ilgi alanına giren ateşli silahlar çoğunlukla düğün eğlence gibi durumlarda kullanılmak üzere temin edilerek dolap içerisinde veya araba torpidosunda saklanmaktadır. Ateşli silah bulundurma ruhsatına ulaşmak daha mümkünken taşıma ruhsatı almaksa bir o kadar zordur. Belirli kademede ve makamda olanların alabildiği taşıma ruhsatı için prosedürler ağırlaştırılmıştır. TAŞIMA VE BULUNDURMA RUHSATI ARASINDAKİ FARK NEDİR? Ateşli silah ruhsatları kullanıcısına 2 farklı şekilde verilmektedir. Bunlar taşıma ve bulundurma olarak gruplandırılmıştır. Bulundurma ruhsatı genelde herhangi bir sicil kaydı bulunmayan 21 yaşını doldurmuş sağlıklı bireylerin sorunsuzca alabileceği, taşıma ruhsatı ise emniyet ve tsk mensupları başta olmak üzere muhtar, kaymakam, milletvekili ve bir kısım işlerde (arıcılık,kuyumculuk) çalışanlara verilmektedir. BULUNDURMA RUHSATI İÇİN İSTENECEK BELGELER a) Dilekçe, b) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, c) Silah ruhsatı istek formu, d) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu, İşyerinde bulundurma ruhsatı talep edenlerden ayrıca; e) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi, f) Mükellefiyeti gösterir vergi dairesi yazısı, g) İşyeri ortaklık veya şirkete ait ise yönetimin buna ilişkin kararı ve muvafakat yazısı. 2.2.Taşıma Ruhsatı Talep Edenlerden (Bulundurma Ruhsatı için Gerekli Belgelere İlaveten) İstenecek Belgeler 2.2.1.CAN GÜVENLIĞI NEDENIYLE SILAH TAŞIMA RUHSATI VERILMESI Madde 7-İl Valileri; a) Yaptıkları iş, sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki faaliyetleri ya da bulundukları yer ve zaman itibarıyla can güvenliklerinin ciddi ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kalacağı kuvvetle muhtemel olduğu anlaşılan Türk vatandaşları ile karşılıklık esasına göre ülkemizde çalışma ve ikamet izni sahibi yabancı uyruklu şahıslara, b) Şehit olan kamu görevlilerinin, korucuların, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile er ve erbaşların eş ve çocukları ile anne ve babalarına, c) Bakanlığın muvafakatı alınmak şartıyla 3419 sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun uyarınca teslim olan veya güvenlik kuvvetlerine yardımcı oldukları için koruma altına alınanlara, talepleri halinde silah taşıma ruhsatı verebilir. Ancak, (a) bendinde geçen şahısların can güvenliklerinin ciddi ve harici tehditlere maruz kalacağının kuvvetle muhtemel olup olmadığı hususu valiler tarafından takdir edilir. Bu ruhsatlar, gerektiğinde veya veriliş sebebinin ortadan kalkması halinde, geçerlilik süresine bakılmaksızın geri alınabilir. BULUNDURMA RUHSATI OLAN SİLAH TAŞINIRSA CEZASI NE OLUR? YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ Tarih : 11.03.1996 Esas No : 1996/2416 Karar No : 1996/3294 BULUNDURMA RUHSATLI SİLAHINI ARABASINDA TAŞIDIĞI SABİT OLAN SANIK HAKKINDA OLUŞA UYMAYAN GEREKÇEYLE BERAAT KARARI VERİLEMEZ. DAVA : 6136 Sayılı Kanuna aykırılıktan sanık İrfan Aktaş’ın yapılan yargılanması sonunda; Beraatine dair (BOR) Asliye Ceza Mahmesinden verilen 23.5.1995 gün ve 241 esas, 115 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi Üst C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 27.2.1996 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü; KARAR : Oluşa ve dosya içeriğine göre sanığın BULUNDURMA RUHSATLI SİLAHI aracında taşıdığı sabit olduğu gözetilmeksizin salt savunmaya itibar edilerek olaya uymayan bir gerekçe ile sanığın beraatine karar verilmesi, Bozmayı gerektirmiş Üst C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 11.3.1996 gününde oybirliğiyle karar verilmiştir.

KamuAjans

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.