Üst düzey terör örgütü üyelerini ihbara 10 milyon liralık ödül

Üst düzey terör örgütü üyelerini ihbara 10 milyon liralık ödül
05.11.2019
1.167
A+
A-

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında Resmi Gazete’de, suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanlara veya yerlerini yahut kimliklerini bildirenlere verilecek para ödülünün miktarı yayınlandı.

Buna göre ödül verilen kişilerin kimlikleri, hiçbir şekilde açıklanmayacak. Yönetmelik hükümlerinin uygulanması ve buna ilişkin iş ve işlemler ile bunların denetimlerinde edinilen bilgiler gizli olacak. Bu gizliliğe riayet etmeyenler hakkında işlem başlatılacak.

GÖREVLİK PERSONELİ OLMAMASI GEREKİYOR

Buna göre, para ödülü verilebilmesi için suçun 3713 sayılı Kanun kapsamında bulunması, verilen bilginin suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olacak niteliği haiz olması, ödüllendirilecek kişinin suçun işlenişine iştirak etmemiş olması, güvenlik korucuları ve gönüllü güvenlik korucuları hariç kolluk, askeri personel veya terörle mücadele ile görevli kamu personeli ya da istihbarat amaçlı süreli veya süresiz bilgisinden istifade edilen kişilerden olmaması gerekiyor.

Verilen bilgilerin ödüllendirmede değerlendirilebilmesi için terörle mücadelede görev alan istihbarat ve kolluk görevlileri ile bu amaçla görevlendirilmiş diğer personel tarafından, daha önceden elde edilmemiş olması isteniliyor.

TÜRK VATANDAŞI OLMASI ŞART DEĞİL

Tanıklık sıfatı ile verilen bilgilere istinaden ödüllendirme yapılamayacak. Ödüllendirilecek kişinin Türk vatandaşı olması şartı aranmayacak.

ÖDÜL MİKTARI 10 MİLYON LİRAYA KADAR ARTIRILABİLECEK

Verilecek ödüllerin azami miktarları; sağlanacak bilgi, aydınlatılacak suç veya aranan fail dikkate alınarak, ödül komisyonunca belirlenerek ilan edilecek.

Üst düzey terör örgütü üyelerini ihbara 10 milyon liralık ödül

ÜST DÜZEY YÖNETİCİYSE 10 MİLYON LİRA

Komisyon tarafından belirlenen her bir ödül miktarı 200 bin lirayı geçmeyecek. Ancak, suç failinin terör örgütünde üst düzey yönetici olması veya ortaya çıkarılan suçun toplumda oluşturduğu infial ve etki de dikkate alınarak, verilecek ödülün miktarı, ödül komisyonunun önerisi ve İçişleri Bakanının onayı ile 50 katına kadar artırılabilecek.

Böylece 10 milyon liraya kadar artırılabilecek olan ödül miktarının parasal sınırı ise her takvim yılı başından geçerli olmak üzere Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak.

HER SUÇ VE FAİLİ İÇİN AYRI AYRI ÖDÜLLENDİRME

Bir kişi birden fazla suçun aydınlanmasına veya birden fazla failin yakalanmasına yardımcı olursa, ödül miktarı aydınlatılmasına yardımcı olduğu her suç ve fail için ayrı ayrı belirlenebilecek.

Verilebilecek azami ödül miktarının ödül komisyonunca ilan edilmiş olması halinde, ilan edilen ödül miktarının üst sınırından fazla ödül verilemeyecek.

Bununla birlikte kanun kapsamındaki suç ve faillerinin ilan edilmemiş olması, bu suçların ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanlara ödül verilemeyeceği şeklinde yorumlanamayacak.

SUÇ FAİLİNİN YURT DIŞINDA YAKALANMASI

Aranan suç failinin yurt dışında yakalanması veya ele geçirilmesi halinde ödüllendirme işlemlerinin başlatılabilmesi için yakalanmaya esas bilginin, yardımcı olan tarafından Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarına iletilmiş olması ve failin bu bilgiye istinaden ele geçirildiği ülkeden Türkiye’ye teslimi ya da geri gönderilmesi şartı aranacak.

Ödül vaadiyle aranan terör suçlularına ilişkin bilgiler ve fotoğrafları ile aydınlatılacak suça ilişkin gerekli görülen bilgiler ve yardımcı olanlara verilebilecek azami ödül miktarları, her türlü iletişim aracı ile internet ve dijital ortamlarda yayınlanabilecek.

İlanların yayınlanması ve yayından kaldırılmasına yönelik işlemler ise ödül komisyonunca belirlenen usullerle yerine getirilecek.

ÖDÜL KOMİSYONU 8 ÜYEDEN OLUŞACAK

Ödül komisyonu, emniyet işlerinden sorumlu İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısının başkanlığında, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden belirlenecek 3 üye, Jandarma Genel Komutanlığı’ndan belirlenecek 3 üye ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 1 üye olmak üzere toplam 8 üyeden oluşacak.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.