E-Arşiv Fatura Zorunluluğu Uzatıldımı 2020

E-Arşiv Fatura Zorunluluğu Uzatıldımı 2020
14.01.2020
528
A+
A-

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren
düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’yi (vergi
mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması
halinde, söz konusu faturaların, ilgili Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde
belirtilen istisnai durumlar haricinde, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan eBelge düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiş ve aynı
bölümde; aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturaların topluca birlikte
değerlendirilerek vergiler dâhil tutar toplamının söz konusu tutarları aşması halinde, bu
faturaların e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi ve alınması zorunluluğunun bulunduğu
belirtilmiştir.
Konu ile ilgili mükelleflerimizin bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamalar
yapılmıştır:
1- Söz konusu uygulama 1/1/2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.
2- Uygulamanın kapsamına e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükellefler
girmektedir.
3- Aynı günde ve aynı kişiye düzenlenen faturaların toplamının belirtilen tutarları
aşması halinde belirtilen zorunluluk oluşacaktır. Belirtilen tutarın altında kalan işlemler
için kağıt (matbu) fatura olarak düzenlenebilmesi uygulaması öteden beri olduğu gibi
devam edecektir.
Ayrıca aynı kişilere de olsa farklı günlerde gerçekleştirilen mal ve hizmet satışları
nedeniyle düzenlenen faturalar, belirtilen tutarın hesabında birlikte dikkate
alınmayacaktır.
4- Aynı gün içinde aynı kişiye gerçekleştirilen satışların her biri belirtilen tutarın altında
kalmakla birlikte, bu satışların toplam tutarının belirtilen hadleri aşması durumunda;
bu işlemler için kağıt (matbu) olarak fatura düzenlenmiş ise bu faturaların yerine eArşiv Fatura’nın e-Belge Portali üzerinden düzenlenmesi ve matbu kağıt faturaların
iptal işlemine tabi tutulması gerekmektedir.
5- Aynı günde ve aynı vergi mükellefine gerçekleştirilecek satışların vergiler dahil
toplam tutarı 5.000 TL’yi, vergi mükellefi olmayanlara gerçekleştirilecek satışların ise
vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’yi aşması halinde söz konusu satışlara ait
faturalar e-Belge Portalı üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi gerekecektir.
Belirtilen tutarın altındaki faturalar ise öteden beri olduğu gibi kağıt (matbu) fatura
olarak düzenlenmeye devam edilebilecektir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.