Cuma Günü Yapılacak İbadetler

Cuma Günü Yapılacak İbadetler
03.01.2020
382
A+
A-

Cuma günleri Kur’ân-ı Kerîm Okumanın Fazîleti

Cuma günleri Kur’ân tilâvetine ağırlık vermek yüksek mükâfata mebni bir iştir. İmam Nevevî (Rahimehullâh), Cuma günleri Kur’ân-ı Kerîm okumanın diğer günlere nazaran daha fazîletli olduğunu belirtmiştir. Haftada bir hatim yapmayı âdet edinmiş olan Hazreti Osman (Radıyallâhu Anh)ın da hatmine Cuma gecesi başlayıp perşembeyi cumaya bağlayan gece tamamladığı nakledilmiştir. [1] Yâsîn-i Şerîf, Sûre-i Kehf ve Sûre-i Duhân’ı Cuma günü okuma hakkında hususî fazîletler vârid olmuştur.

Kehf Sûresi’ni Okumanın Fazîleti

Kehf Sûresi’ni okumanın fazîleti çok büyüktür. Sahâbe-i Kirâm’dan Üseyd ibni Hudayr (Radıyallâhu Anh) Kehf Sûresi’ni okumuştu. Evinde de bir atı vardı. Bu sırada at ürkmeğe, deprenmeğe başladı. Bunun üzerine Üseyd (Radıyallâhu Anh): “Yâ Râb! Sen âfetten emin kıl.” diye duâ etti. Hemen onu duman gibi bir şey yahut bir bulut kapladı. Sonra Üseyd (Radıyallâhu Anh) bu olayı Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e anlattı. Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem): “Oku ey kişi. Çünkü o bulut gibi görünen şey Sekine’dir. Kur’ân dinlemek için yahut Kur’ân’ı yüceltmek için inmiştir.” buyurdu.

CUMA GÜNÜ OKUNACAK DUALAR VE SURELER

“Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden, katına yükselmeyen (kabul olunmayan) amelden, huzur bulmayan kalpten ve kulak verilmeyen duadan sana sığınırım.” (Taberani)

“Lanetlik şeytandan Ulu Allah’a sığınırım. O tüm varlıkları hükmü altında tutar ve sınır¬sız derecede cömerttir.”

El Ahzab Sûresi 56. ayet-i kerimede Allah-ü Teâlâ buyurmaktadır ki; “Gerçekten Allah ve melekleri Peygambere salât ederler, O’ nu överler. Ey iman edenler! Siz de O’nu övün ve O’na salât ve selam edin, O’ na gönülden teslim olun.”

Allah’ım! Darlıktan ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun sıkıntısından ve insanların baskısından sana sığınırım.” (Cem’ul Fevaid)

İmam-ı Suyûtî, el-Câmi’u’s-sağir’inde rivayet eder ki, Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Kim cuma namazından sonra -konuşmadan ve kalkmadan- ihlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini yedişer defa okursa Allah Teâlâ onu gelecek cumaya kadar, zarar verici şeylerden muhafaza buyurur.”(Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 8954; Ali el-Müttakî, II, 648/4985)

“Allah’ım! Cehennem azabından, kabir azabından, Mesih ve Deccal’ın fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden Sana sığınırım.” (Kütüb-i Sitte)

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.